Kontakt

 • Agencja Handlowo Usługowa
  Widok Sp. z o.o.

 • ul. Wojciechowska 5
  20-704 Lublin

 • Telefon: 81 528 22 00
 • Fax: 81 528 22 09

 • E-mail: widok@widok.com.pl

 • NIP: 712-01-52-845
 • REGON: 430026819

 • RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Oddział LUBLIN
  73 1750 1107 0000 0000 0114 5727
 • Sąd Rejonowy w Lublinie
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Nr. KRS:0000085841
 • Kapitał Zakładowy: 50000 PLN

Lokalizacja